Bulkhead Mounting

PART NO. Description
A31434-100* 1/4" SAE x 1/4" SAE w/nut *Core pre-torqued to AHRI
A31434* 1/4" SAE x 1/4" SAE w/nut *Core pre-torqued to AHRI
A31727* 1/4" SAE x 3/16" and 1/4" ODS or 3/8" ODF
A31727-100* 1/4" SAE x 3/16" and 1/4" ODS or 3/8" ODF *Core pre-torqued to AHRI